Keitä olemme?

Uudenmaan akseli on suomalainen 15-27 -vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu järjestö, joka on syntynyt erilaisista järjestötaustoista yhteen kokoontuneista nuorista (myös yli 27-vuotiaat hyvin tervetulleita mukaan toimintaan).

Olemme huomanneet monien järjestöjen ja parlamentaaristen puolueiden ajautuneen nykyisin varsin etäälle nuorten arvoista ja heidän suosimastaan toimintakulttuurista. Monet niistä eivät edusta nuorille ihanteellista tapaa tehdä. Tätä olemme tulleet muuttamaan. Järjestömme toimii Suomen Sisu ry:n yhteydessä.

Pääasiallinen toiminta-alueemme on Uudellamaalla, mutta osallistumme kansallismieliseen toimintaan myös Uudenmaan rajojen ulkopuolella. Toimintamme onkin laajentunut sisarjärjestöjemme kautta Varsinais-Suomeen, Satakunta-Pirkanmaalle, ja Pohjois-Suomeen.

Tehtävämme on herättää, valistaa, kouluttaa ja koota nuoria yhteen kansallismielisen liikkeen puitteissa, sillä tiedostamme nuorisossa olevan potentiaalia, jota on jäänyt käyttämättä tiedon, taidon, organisaation tai verkoston puuttumisen vuoksi. Pyrimme toiminnallamme tarjoamaan juuri näitä asioita kansallismielisyydestä kiinnostuneille nuorille.

Pyrimme siihen, että Uudenmaan kansallismieliset nuoret osallistuvat ja vaikuttavat maamme poliittiseen ilmapiiriin aina kun mahdollista. Kansallismielisten tulee saada äänensä paremmin kuuluviin yhteiskunnassa.

Päämäärämme on tehdä kansallismielisyydestä vallitseva aatesuunta uusimaalaisten nuorten keskuudessa sekä koota yhteen Suomen verkostoituneimmat ja aktiivisimmat kansallismieliset. Kansallismielisesti ajattelevilla nuorilla tulee olla mahdollisuus ja voimavaroja edistää aktiivisesti aatemaailmaansa, fyysistä ja henkistä hyvinvointiaan ja suomalaisia perinteitä.

Päämääriensä toteuttamiseksi Uudenmaan akseli:

⁃ Järjestää matalan kynnyksen säännöllisiä keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuksia

⁃ Järjestää erilaisia liikunnallisia tapahtumia

⁃ Järjestää yhteiskunnallisiin teemoihin ja (metapoliittiseen) vaikuttamiseen liittyviä koulutus-, valistus- ja keskustelutilaisuuksia

⁃ Järjestää vierailuja ja matkoja

⁃ Lisää tietoisuutta kansallismielisyydestä yleisön keskuudessa

⁃ Pyrkii tavoittamaan ja valistamaan yhä useampia kansallismielisiä nuoria

⁃ Järjestää aktivismia useissa eri toimintaympäristöissä

⁃ Vastustaa epäkansallisia ilmiöitä

Kaiken toimintamme taustalla ovat ja tulevat aina olemaan edustamamme arvot, jotka ovat:

Oikeudenmukaisuus

Uskomme kaikkien oikeudenmukaiseen kohteluun, kuitenkin ensisijaisesti suomalaisten suojeluun pyrkivään harkitsevaisuuteen sekä mahdollisimman järkipohjaisten valintojen tekemiseen.

Vanhojen suomalaisten perinteiden säilyttäminen ja niihin nojaava tulevaisuus

Suomalaisten perinteidemme ja kulttuurimme varjelua sekä niiden viemistä tulevaisuuteen luonnollisena jatkumona.

Kansanterveydestä hyvän huolen pitäminen

Haluamme, että suomalaiset ovat mahdollisimman terveitä ja hyvässä kunnossa, jotta nämä kykenevät selviämään erilaisista fyysisistä sekä henkisistä taakoista parhain mahdollisin edellytyksin.

Luonnon ja sen lakien vaaliminen

Haluamme suojella suomalaista luontoa ja sen monimuotoisuutta. Sen lisäksi pyrimme tukemaan luonnollista maailmanjärjestystä myös yhteiskunnassa.

⁃ Markkinatalous palvelemassa suomalaisten ensisijaista etua

Uskomme, että vapailla markkinoilla on paljon potentiaalia maan kasvattamiseen ja vaurastamiseen, mutta hallitsemattomana se voi myös synnyttää uhkia suomalaisten suvereniteetille, jos talouskasvusta kehkeytyy itseisarvo. Näin ollen haluamme, että kansanterveys ja kotimainen työ sekä ihmisten mahdollisuus itsensä toteuttamiseen kansakunnalle merkityksellisellä tavalla asetetaan talouspolitiikassa etusijalle.

Kurinalaisuus, kunniallisuus ja uskollisuus

Ihmisen tulee olla kurinalainen vastustaakseen kiusauksia ja riippuvuuksia, kunniallinen edustaakseen aatettaan ja perhettään sekä uskollinen palvellakseen kansaansa ja kanssasuomalaisiaan.


Löydät Uudenmaan akselin säännöt liitteenä tästä.